Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył konsultacje w sprawie wdrożenia obowiązku spoczywającego na właścicielach, zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości, zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości wynikającego z art. 30 ustawy szerokopasmowej.

Przedmiotem konsultacji był projekt stanowiska Prezesa UKE w sprawie stosowania przepisów tego artykułu. Do regulatora  wpłynęło sześć opinii, które złożyły: PIKE, KIGEiT, KIKE oraz Telekomunikacja Polska, Polkomtel i firma Neter z Poznania.

UKE obecnie analizuje te dokumenty i zostaną one wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad ostatecznym stanowiskiem Prezesa UKE.