We wrześniu TVP ogłosiła przetarg na wybór nowego operatora satelitarnego dla stacji TVP Polonia kierowanej do Polaków mieszkających zagranicą. Oferty składać można było do 21. września. – Dokumenty są jednak tak skonstruowane, że Astra nie może wziąć w nim udziału. Nasi prawnicy byli zaskoczeni ta formułą – mówi Marcin Ornass-Kubacki, prezes Astra Central Europe. W dokumentach jest m.in. napisane, że „Wykonawca oświadcza, że na czas trwania Umowy dysponuje prawami do korzystania z Transpondera na satelicie Eutelsat HotBird, ulokowanego na pozycji orbitalnej 13,0o E”. – Przetarg nie ogranicza konkurencji, ponieważ jest przetargiem nieograniczonym, w którym ofertę może złożyć każdy podmiot dysponujący pojemnością satelitarną na pozycji 13,0E – komentuje Jacek Rakowiecki, rzecznik TVP, który już wcześniej tłumaczył decyzję TVP zamiarami ograniczania kosztów.

TVP wykorzystuje teraz to, że jej umowa z Astrą na dzierżawę transpondera wygasa z końcem roku i od nowego roku nie zamierza wynajmować żadnego transpondera oprócz przestrzeni na TVP Polonia.

6 mln Polaków w Europie bez TVP Polonia?

Astra odnajmowała TVP transponder do nadawania dziesięciu jej stacji od 2005 roku, w 2009 roku przedłużył ją ówczesny prezes TVP – Piotr Farfał. Media spekulowały wtedy, że wynajem dwóch transponderów (początkowo TVP wynajmowała je dwa) mogło kosztować TVP nawet ok. 25 mln zł rocznie.

Zdaniem Astry decyzja TVP może pozbawić 6 mln Polaków mieszkających w Europie poza granicami Polski nie tylko sygnału innych nadawanych dziś satelitarnie stacji TVP, ale także sygnału TVP Polonia. – Przeniesienie TVP Polonia na satelitę Hot Bird 13E spowoduje dramatyczne zmniejszenie dotarcia do Polonii. Satelity Astra oferują znacznie większe zasięgi, np. w Niemczech pięć razy wyższy, a we Francji czterokrotnie – niż konkurencja. Także w Belgii, Holandii, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii Astra ma wiodącą pozycję – mówi Marcin Ornass-Kubacki. Jak podliczyła firma w oparciu o dane MSZ, „największa liczba Polaków mieszka w Niemczech (ok. 1,5 mln osób), we Francji (1 mln), na Litwie (ponad 200 tys.), w Niderlandach (200 tys.), we Włoszech (prawie 106 tys.), w Belgii (90 tys.) czy Hiszpanii (84 tys.)”.

TVP: To nie Astra odpowiada za strategię TVP

TVP polemizuje z tą tezą. – Twierdzenie Astry, że po zmianie z jej satelity na satelitę HotBird 6 mln Polonii w Europie będzie miało problemy z odbiorem TVP Polonia nie jest wiarygodne. Przeciwnie: wg naszej wiedzy zasięg techniczny sygnału TVP Polonia w Europie nie zmieni się w skutek zmiany pozycji satelitarnej z 19,2E na 13,0E, ponieważ zasięg obu satelitów jest podobny – mówi Rakowiecki. Jak dodaje, to nie Astra jest odpowiedzialna za politykę i strategię nadawcy publicznego. – Jak już informowaliśmy, decyzja ta jest ważną decyzją biznesową związaną z możliwością pozyskania praw do atrakcyjnych produkcji. Obecnie TVP Kultura i TVP Historia nie mogły kupować znacznej części najwybitniejszych filmów fabularnych i dokumentalnych ze światowego dziedzictwa kulturalnego i bieżącej produkcji, bo wielkie wytwórnie w zdecydowanej większości nie sprzedają do nich praw dla stacji, które mają zasięg większy niż ich kraj nadawania – wyjaśnia Rakowiecki.