UKE ogłosił aukcję LTE: decyzja o jednej sieci pozostawiona operatorom [aktualizacja 2]

Nieznacznie zmienił się ostateczny kształt aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz wobec zaproponowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej do konsultacji kilka miesięcy temu. Na pozór. Widać bowiem próbę wyrównania szans operatorów jeśli zdecydują się na alianse. Regulator pozwoli w takim przypadku na budowę sieci z maksymalnie 2×15 MHz. Wymuszać kooperacji jednak odgórnie nie zamierza.

Publikacja: 30.12.2013 13:07

UKE ogłosił aukcję LTE: decyzja o jednej sieci pozostawiona operatorom [aktualizacja 2]

Foto: ROL

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj, ogłosiła właśnie aukcję na rezerwację częstotliwości, które zapewniają możliwość rozwoju mobilnego Internetu szybkich prędkości na terenie całego kraju.

Uczestnicy pierwszej tego typu aukcji w Polsce będą konkurowali o 5 rezerwacji z pasma 800 MHz oraz 14 rezerwacji z pasma 2,6 GHz.

Dokumentację aukcji można znaleźć tutaj.Tzw. wstępne oferty zainteresowani udziałem w aukcji mogą składać do 13 lutego.

Wnioski płynące z analizy dokumentów przedstawionych dziś przez UKE będziemy opisywać w ramach aktualizacji tego materiału.

[aktualizacja]

Na pierwszy rzut oka należy wskazać na kilka elementów:

* utrzymano poziom minimalnych wpływów za częstotliwości na poziomie 1,6  mld zł;

* pasmo 2600 MHz podzielono na więcej bloków: 14 vs 7 w konsultowanych dokumencie;

* ograniczono wielkość zasobów pasma 2600 MHz, które można wylicytować do 40 MHz vs 60 MHz wcześniej;

* potwierdziły się nieoficjalne informacji rpkom.pl i operatorzy będą licytować bloki anonimowe, a prezes UKE zdecyduje o przydzieleniu im konkretnych zasobów w oparciu o wnioski i o cenę optymalnego wykorzystania częstotliwości po zakończeniu aukcji;

* wadium podniesiono o 97 tys. złotych, do blisko 3,1 mln zł;

* licytując można pasować w 8 kolejnych rundach;

* zmniejszono minimalną kwotę postąpienia w licytacji ograniczając tym samym tempo windowania ceny za blok.

Z kolei komentarze operatorów i lektura wzoru oferty wstępnej są źródłem informacji ważnych dla podmiotów myślących o współdzieleniu częstotliwości.

Jak bowiem napisano w punkcie 2.5.3:

* zobowiązania dotyczące inwestycji w sieć telekomunikacyjną mogą zostać zrealizowane w ramach współpracy z innymi podmiotami, a współpraca ta może polegać na:

a) współkorzystaniu z częstotliwości będących przedmiotem rezerwacji częstotliwości mieszczących się w zakresie 791-821 MHz oraz 832-862 MHz pod warunkiem, że łączna ilość współwykorzystywanego widma nie przekroczy 30 MHz łącznie,

b) lub na budowie wspólnej sieci telekomunikacyjnej wykorzystującej częstotliwości mieszczące się w zakresie 791-821 MHz oraz 832-862 MHz pod warunkiem, że łączna ilość współwykorzystywanego widma w tej sieci (o ile takie współwykorzystanie będzie miało miejsce) nie przekroczy 30 MHz łącznie.

W ten sposób ograniczone zostają apetyty Orange Polska i T-Mobile Polska, które w wyniku zaciętej aukcji mogłyby teoretycznie zgromadzić cztery bloki (łącznie 40 MHz). T-Mobile krytycznie przyjął ten zapis.

Jedna sieć? „Nie wykluczam żadnej opcji”

Jak informował rpkom.pl, UKE przygotował komunikat prezentujący podejście prezes UKE do budowy jednej wspólnej sieci LTE przez operatorów.

Już w informacji o ogłoszeniu aukcji było widać, że regulator będzie tej koncepcji sprzyjał.

– Dziś nie wykluczam żadnej opcji – to rynek powinien zdecydować, jaki model jest dla niego najbardziej korzystny – komentuje cytowana w komunikacie UKE prezes Magdalena Gaj. – Dokumentacja zawiera elementy sprzyjające takiej współpracy, ale także zapisy chroniące rynek i konsumenta przed budowaniem monopoli. Aktualnie mogę mówić jedynie o technicznych aspektach budowy sieci LTE – dodaje.

„Standard LTE umożliwia jednoczesne wykorzystywanie 20 MHz częstotliwości. W Polsce mamy w sumie 60 MHz zasobu tzw. 800-setki, które mogą być wykorzystane do budowy sieci LTE. W tych warunkach, poza standardową budową oddzielnych sieci przez każdego z operatorów, możliwa jest także budowa np.: dwóch ogólnokrajowych sieci po 30 MHz każda, co umożliwiłoby zaoferowanie konsumentom szybszego Internetu LTE, ale też spore oszczędności po stronie operatorów” – podaje UKE.

Według szefowej urzędu, częstotliwości z tzw. „osiemsetki”, które są przedmiotem aukcji stanowią zasoby unikatowe, ponieważ ich zakres jest ograniczony, a liczba podmiotów potencjalnie zainteresowanych ich wykorzystaniem jest duża.

–  Pozwalają one na zapewnienie „tego samego” co inne częstotliwości, np. z pasm 1800 MHz, czyli szerokopasmowego dostępu do Internetu, ale na zupełnie innych terenach. Są to tzw. częstotliwości pokryciowe, które pokryją zasięgiem olbrzymie, trudno dostępne powierzchnie kraju, tam gdzie mieszkańcy obecnie nie mają dostępu do szybkiego Internetu – dodała prezes UKE.

– Dzisiejszy Internet mobilny określiłabym mianem infościeżki. Powszechne LTE, które zaproponują operatorzy dzięki częstotliwościom 800 MHz i 1800 MHz będzie w porównaniu z tym INFOSTRADĄ – ma nadzieję szefowa UKE.

Zobowiązania inwestycyjne

Prezes UKE w dokumentacji aukcyjnej szczegółowo opisał zobowiązania inwestycyjne, których wykonanie przez podmioty wyłonione w aukcji ma doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia świadczenia usług w oparciu o przyznane częstotliwości, jak również do realizacji niezbędnych inwestycji w nowoczesną sieć mobilnego Internetu na obszarze całej Polski.

Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, będą zobowiązani do pokrycia w terminie 24 miesięcy zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 83-89 proc. gmin wskazanych przez prezesa UKE w załącznikach 5A, 5B, 5C, 5D i 5E do dokumentacji aukcyjnej. Każdy załącznik określa oddzielnie dla każdego bloku częstotliwości listę gmin, na obszarze których obecne zasięgi sieci komórkowych oferujących usługi transmisji danych nie są zadowalające (tj. obejmują poniżej 80 proc. powierzchni gminy). Łącznie takich gmin jest w Polsce 1242 (każdy z załączników obejmuje średnio 248 gmin) i tylko w kilku spośród nich liczba mieszkańców przekracza 20 tysięcy.

Poniżej publikujemy pierwszą opinię operatora o kształcie aukcji. P4, operator sieci Play komentarza odmówił. – Analizujemy warunki aukcji, ale nie będziemy udzielać komentarza w tej sprawie  – mówi Katarina Pacherova, z biura prasowego Orange Polska

Cezary Albrecht, T-Mobile Polska:

Obecnie analizujemy opublikowaną dziś dokumentację i na szczegółowe oceny jeszcze jest za wcześnie. Jednakże, nasz pierwszy, wstępny przegląd wskazuje, iż warunki aukcji wyglądają dość rozsądnie (na przykład utrzymanie racjonalnych ograniczeń w pozyskaniu widma, czyli tzw. „spectrum caps” w aukcji i nakierowanie na rynkowe, dobrowolne podejście do kwestii współpracy międzyoperatorskiej w zakresie współkorzystania/ budowy sieci LTE po aukcji).

Widać również, ze regulator starał się częściowo uwzględnić opinie zgłoszone w postępowaniu konsultacyjnym (na przykład weryfikację zobowiązań pokryciowych pod kątem zasięgów komórek pasma 800), choć dalej wymagania te pozostają dużym obciążeniem dla operatorów.

Cena wywoławcza za bloki pasma 800 MHz pozostała jednak na tym samym, wysokim poziomie, to jest 250 mln zł za jeden blok.

Nasza obawę budzi też wprowadzone sztucznie administracyjne ograniczenie do współpracy międzyoperatorskiej na poziomie max. 30 MHz (2x15MHz), co w oczywisty sposób ograniczy potencjał jaki oferuje standard LTE – ustawienie limitu na takim poziomie z pewnością  ograniczy w przyszłości  klientom możliwości korzystania z coraz szybszych i efektywniejszych sieci transmisji danych.

Sama dokumentacja nie uwzględnia założeń ugody MAiC z akcjonariuszami spółki Sferia o nie przystąpieniu do aukcji, ale liczymy na to, że UKE dokona dokładnych analiz weryfikujących potencjalnych uczestników aukcji – ich powiązania organizacyjne i kapitałowe.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj, ogłosiła właśnie aukcję na rezerwację częstotliwości, które zapewniają możliwość rozwoju mobilnego Internetu szybkich prędkości na terenie całego kraju.

Uczestnicy pierwszej tego typu aukcji w Polsce będą konkurowali o 5 rezerwacji z pasma 800 MHz oraz 14 rezerwacji z pasma 2,6 GHz.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży