DPTG, duńska firma prowadząca spór z Telekomunikacją Polską uzyskała wsądzie w Holandii zabezpieczenie na aktywach narodowego operatora. Chodzi o akcje spółki zależnej TP – TPSA Finance B.V. emitującej dla grupy obligacje.

Tak wynika z komunikatu GN Store Nord, właściciela DPTG. Spółka zapewniła też, że nie jest to ostatni krok, jakie ma zamiar poczynić, aby odzyskać od TP  2,9 mld koron duńskich (około 1,6 mld zł). Taką kwotę przyznał DPTG kilka miesięcy temu Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu,rozstrzygając częściowo spór firm o rozliczenia sieci światłowodowejwybudowanej w Polsce w latach 1991-1993.

TP nie skomentowała na razie informacji podanej przez GN Store Nord. Niewiadomo więc, na ile istotne dla niej są decyzje sądu dotyczące TPSA Finance B.V. Mogą okazać się ważne, gdyby okazało się, że wehikuł ten miał w najbliższym czasie wyemitować kolejną transzę papierów dłużnych, do czego potrzebna byłaby formalna zgoda wspólnika, czyli TP. Nie wiadomo też, czy na kontach TPSA Finance B.V. są obecnie jakiekolwiek środki finansowe, potrzebne grupie TP.