UKE ukarał Playa za niestosowanie procedury chroniącej prawa abonenta

Publikacja: 18.12.2018 18:15

10 tysięcy złotych kary nałożył Urząd Komunikacji Elektronicznej na P4, operatora sieci Play za to, że nie wypełniła obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta o zmianie warunków umowy dokonanej przez telefon.

Jak relacjonuje urząd, postępowanie zostało zainicjowane po skardze abonenta, który podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem P4 zmiany warunków zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

UKE przypomina, że w takiej sytuacji Prawo telekomunikacyjne nakładało na telekom obowiązek utrwalenia oświadczenia abonenta, jego przechowywania i udostępniania. W omawianej sprawie, P4 nie wykonała powyższego obowiązku.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę, że sieć Play dopuściła się naruszenia przepisu Prawa telekomunikacyjnego z zakresu ochrony abonentów i użytkowników końcowych w relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Naruszenie przyniosło taki skutek, że abonent nie był w stanie udowodnić, że zmodyfikował zamówienie.  „Tym samym został pozbawiony możliwości faktycznego zabezpieczenia swoich interesów” – czytamy w komunikacie UKE.

Prezes UKE wziął pod uwagę, że P4 było już karane, w tym za naruszenia związane z zawieraniem i wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ale też, że z uwagi na jednostkowy charakter naruszenia kara pieniężna powinna być proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia.

Z drugiej strony w ocenie Prezesa UKE nałożona kara powinna też pełnić funkcję prewencyjną i nakłonić ukaranego do zapobieżenia powtórnemu naruszeniu obowiązków w przyszłości.

Decyzja UKE nie jest prawomocna. P4 może odwołać się do sądu.

10 tysięcy złotych kary nałożył Urząd Komunikacji Elektronicznej na P4, operatora sieci Play za to, że nie wypełniła obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta o zmianie warunków umowy dokonanej przez telefon.

Jak relacjonuje urząd, postępowanie zostało zainicjowane po skardze abonenta, który podczas kontaktu telefonicznego z konsultantem P4 zmiany warunków zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości