Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi badanie rynku dystrybucji doładowa kont pre-paid. Pismem z 24 sierpnia wszyscy czterej operatorzy komórkowi otrzymali pisemne prośbę o udzielenie informacji na temat struktury sprzedaży. Jak informuje UOKiK, to efekt złożonego jeszcze w czerwcu doniesienia o możliwych nieprawidłowściach na tym rynku. Urząd nie chcę poinformować, kto złożył te doniesienia. Odcina się od tego stanowczo Polkomtel, obecnie w sporze ze sprzedawcami swoich doładowań. UOKiK nie stwierdził jeszcze nieprawidłowości. Prowadzi na razie tylko postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.