Pracownicy posiadający służbowy tablet częściej używają go w podróży i poza pracą niż w biurze lub podczas spotkań z klientami – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Panasonic. Jednocześnie blisko 70 proc. użytkowników twierdzi, że firmowe tablety są bardziej podatne na uszkodzenia niż laptopy, komputery PC czy smartfony.

Większość pracowników ze służbowego tabletu korzysta podczas podróży. Taką odpowiedź wskazało blisko trzy czwarte ankietowanych. Dużej części z nich urządzenie przydaje się także po pracy. Ponad 60 proc. badanych zabiera swój tablet po godzinach, by dalej na nim pracować. Co ciekawe, pracownicy nie rozstają się z urządzeniem firmowym również w trakcie wakacji. Blisko połowa z nich korzysta ze swoich tabletów nawet będąc na urlopie. Nieco rzadziej tego typu urządzenia wykorzystuje się w biurze. Stanowią one narzędzie do codziennej pracy przy biurku dla 45 proc. ankietowanych. Równie często znajdują zastosowanie podczas spotkań z klientami.

W opinii pracowników jakość służbowych tabletów odbiega od pozostałych urządzeń, wykorzystywanych w pracy. Aż 68 proc. badanych uważa, że laptopy, komputery lub smartfony, których używali wcześniej były bardziej wytrzymałe niż ich obecne tablety – zarówno na techniczne usterki, jak i uszkodzenia mechaniczne. Dla niespełna jednej piątej pracowników różnica w poziomie wytrzymałości urządzeń jest niewielka. Jednak 22 proc. ankietowanych uważa, że firmowe tablety są zdecydowanie bardziej podatne na uszkodzenia. Odmiennego zdania był jedynie co czwarty pracownik. 26 proc. badanych jest zdania, że tablety są po prostu bardziej narażone na uszkodzenia.

Badanie „Tablet Troubles” zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez agencję badawczą Dynamic Markets na próbie 500 osób.