Comarch udostępnił swoim klientom Network Operations Center, w które zainwestował 1 mln zł, z czego połowę kwoty stanowiła niezbędna infrastruktura techniczna. W jego ramach firma oferuje klientom system do monitorowania sieci i środowiska IT.Obecnie Comarch ma pod opieką 3,5 tys. urządzeń sieciowych i 2 tys. serwerów działających u 100 klientów z 17 państw.

– W Comarch Network Operations Center monitorujemy dostępność elementów infrastruktur sieciowych naszych klientów oraz parametry ich pracy.  Wykrycie awarii powoduje bezzwłoczne zarejestrowanie incydentu w systemie zgłoszeniowym oraz natychmiastowe uruchomienie procedury naprawczej polegającej na przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i powiadomieniu klienta o zarejestrowaniu awarii.  Obecny zakres naszych usług obejmuje lokalizacje mieszczące się geograficznie na 3 kontynentach  – mówi Krzysztof Korski, kierownik subcentrum monitoringu i helpdesku.