Komisja Przemysłu, Badań i Energetyki Parlamentu Europejskiego uzgodniła z Radą Unii Europejskiej projekt regulacji roamingowej, jaka ma obowiązywać w krajach członkowskich do 2014 r. Regulacja roamingowa wymaga jeszcze formalnej uchwały Parlamentu Europejskiego. Głosowanie jest przewidziane na maj br.

Zgodnie z porozumieniem od lipca bieżącego roku będą obowiązywały ceny maksymalne w roamingu zagranicznym: 0,70 euro za 1 MB transmisji danych, 0,29 eurocenta za minutę połączenia wychodzącego, 0,08 eurocenta za minutę połączenia przychodzącego i 0,09 eurocenta za SMS. Uregulowane będą także hurtowe stawki.

Dodatkowo od lipca 2014 r. (czyli w ramach już nowej regulacji cenowej) operatorzy będą zobowiązani umożliwić klientom zakup usług roamingowych od niezależnych dostawców. Parlament chce również otwarcia rynku roamingowego na operatorów MVNO przez wprowadzenie dostępu regulowanego do sieci MNO.