Z duży rozgłosem, bo z publikacją tego faktu na firmowym blogu, operator sieci Play wysłał pozostałym operatorom komórkowym aneksy do umów interkonektowych, którymi chce wdrożyć stawki rozliczeniowe ustalone ostatnimi decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z zamieszczonej fotografii aneksów można odcyfrować, że P4 wysłało aneksy nie tylko do operatorów sieci komórkowych (w tym trzech dużych), ale także do firm stacjonarnych: m.in. Telekomunikacji Polskiej, Netii, Exatela, czy e-Telko.

Aneksy wprowadzają od 1 stycznia 2013 r. symetryczne stawki na ustalonym przez UKE poziomie  8,26 gr za minutę (od lipca 2013 r. mają wynosić 4,29 gr. za minutę).

P4 od chwili startu jest rzecznikiem obniżania stawek MTR, m.in. z powodu ujemnych rozliczeń interkonektowych z dużymi sieciami (przyjmuje mniej ruchu niż wyprowadza do trzech dużych sieci). Ponadto asymetryczne MTR są dla pozostałych operatorów powodem utrzymywania w niektórych ofertach wysokich stawek detalicznych na połączenia do Playa, co zniechęca klientów do połączeń i jeszcze bardziej pogłębia interkonektowy deficyt.