Urząd Miasta Stołecznego Warszawy otrzyma unijne dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej publiczny dostęp do Internetu. Z sieci korzystać będą nie tylko pracownicy instytucji, ale też, za pośrednictwem publicznych punktów dostępu do Internetu, klienci urzędu, mieszkańcy i osoby przebywające w stolicy.

Inwestycja jest warta ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 12 mln zł.

Głównym zadaniem projektu jest wsparcie rozwoju miasta poprzez modernizację i rozbudowę samorządowej sieci teleinformatycznej oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu przez jego mieszkańców. Tworzona sieć wspomagać będzie pracę urzędników w codziennej obsłudze mieszkańców Warszawy. Uruchomiona też zostanie usługa publicznego dostępu do Internetu – punkty te łączyć będą się z siecią miejską drogą radiową w technologii Wi-Fi.

Projektem objęte są: Urząd m.st. Warszawy (7 lokalizacji) oraz 18 urzędów dzielnic – w sumie 25 lokalizacji. Podłączenie pozostałych instytucji i placówek planuje się w późniejszym terminie.