Po poniedziałkowych obradach rady nadzorczej Hawe doszło do zmian we władzach światłowodowej firmy oraz zależnego Mediatela.

Z rady nadzorczej Hawe wycofał się Waldemar Falenta, ojciec Marka Falenty, któremu prokuratura postawiła zarzuty w związku z tzw. aferą taśmową. Z zarządu Hawe wycofał się natomiast  wiceprezes Krzysztof Rybka (jemu również postawiono zarzuty).

Obradujące w poniedziałek walne zgromadzenie Hawe przyjęło sprawozdanie z działalności zarządu i udzieliło absolutorium jego członkom, a także członkom rady nadzorczej. Zarządzono przerwę w obradach do dnia 4 lipca 2014 r., kiedy to akcjonariusze mają zdecydować o kolejnych ewentualnych zmianach w radzie.

Waldemar Falenta i Rybka zrezygnowali również z rady nadzorczej Mediatela. Jak czytamy w komunikacie tej spółki jest to „wyraz poczucia odpowiedzialności za interes spółki i jej akcjonariuszy”.