W lutym decyzja o dopłacie do USO

Publikacja: 03.02.2011 12:39

– Decyzję w sprawie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej wydamy do końca lutego – odpowiedziała na nasze pytanie [b]Anna Streżyńska[/b], prezes [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b]. Wczoraj [b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] [link=hhttp://www.piit.org.pl/_gAllery/11/13/11131/20110202_USO_2006_PIIT(final).pdf]opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie[/link]. Ponieważ do członków izby należy zarówno [b]Telekomunikacja Polska[/b], który stara się o dopłatę do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej (USO), jak i podmioty, które będą refundowały TP koszty nierentownych usług stanowisko jest niejednoznaczne.

W pierwszej części opinii – będącą stanowiskiem konkurentów TP – Izba wskazuje, że w praktyce trudni zaobserwować „uzasadnione obciążenie przedsiębiorcy wyznaczonego”, o jakim mówi Prawo telekomunikacyjne, ponieważ szeroko dostępna telefonia komórkowa zastępuje usługi głosowe w sieci stacjonarnej, a publiczne aparaty samoinkasujące nie cieszą się dużą popularnością (według badań UKE korzystanie z nich deklaruje ok. 13 proc. Polaków). Z tego powodu urząd mógłby odrzucić wniosek TP o dopłatę, albo przynajmniej obniżyć wysokość kwoty, jakiej domaga się TP.

Odwrotne wnioski płyną z drugiej części stanowiska PIIT, które jest wyrazem poglądów grupy TP. Stwierdza się w nim, że operator USO ma prawo do rekompensaty za obowiązek świadczenia z przyczyn społecznych nierentownych usług telekomunikacyjnych. Wskazuje się ponadto, że TP utrzymuje deficytowe usługi utrzymania linii abonenckich z czego korzystają jej konkurenci, inkasując marżę za połączenia na te numery, które nie funkcjonowałyby, gdyby nie USO.

Prezes UKE nie chce dzisiaj powiedzieć w jakim kierunku będą szły jej rozstrzygnięcia. Przypomnijmy, że TP domaga się dopłaty do kosztów USO od 2007 r. i jak na razie wszystkie wnioski UKE odrzucał, zarzucając niewłaściwą metodologię obliczeń. TP złożyła cztery wnioski o dopłatę na łączną kwotę 803 mln zł. Anna Streżyńska mówi tylko, że urząd wyda prawdopodobnie jednocześnie (albo w krótkim okresie) decyzję dla wszystkich czterech wniosków operatora.

Dopłata będzie pokrywana przez wszystkich operatorów telekomunikacyjnych o obrotach powyżej 4 mln zł rocznie, proporcjonalnie do ich przychodów z telekomunikacji. Znaczna część przypada na samą grupę TP, ale i niebagatelne kwoty na innych operatorów. Na przykład za sam tylko 2009 r. na [b]Polkomtela[/b] i [b]Polską Telefonię Cyfrową[/b] po ok. 18-19 mln zł, a na [b]Netię[/b] 3-4 mln zł.

– Decyzję w sprawie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej wydamy do końca lutego – odpowiedziała na nasze pytanie [b]Anna Streżyńska[/b], prezes [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b]. Wczoraj [b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] [link=hhttp://www.piit.org.pl/_gAllery/11/13/11131/20110202_USO_2006_PIIT(final).pdf]opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie[/link]. Ponieważ do członków izby należy zarówno [b]Telekomunikacja Polska[/b], który stara się o dopłatę do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej (USO), jak i podmioty, które będą refundowały TP koszty nierentownych usług stanowisko jest niejednoznaczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej