W grudniu wykonawcy regionalnych sieci szerokopasmowych wybudowali i uzyskali odbiór 1706 km sieci – informuje rpkom.pl Ministerstwo Cyfryzacji.

– Łącznie w ramach 14 regionalnych projektów szerokopasmowych w latach 2007-2015 powstała infrastruktura o łącznej długości 29 345,83 km, w tym wybudowano 23 483,74 km nowej sieci oraz wykorzystano 5 862,09 km istniejącej infrastruktury – ogłosiła Anna Streżyńska, minister cyfryzacji we wtorek.

– Wszystkie projekty zostały zrealizowane – podsumowuje Karol Manys, rzecznik MC.

Według wcześniejszych informacji resortu cyfryzacji (MAC), powstać miało do końca ub.r. 30,1 tys. km sieci. W zestawieniu z tą liczbą stan prac na koniec grudnia oznacza realizację na poziomie 97,3 proc.

Jak wyjaśnia Karol Manys, dotyczy to założeń sprzed kilku lat, a w trakcie realizacji miały miejsca zmiany w projektach.