Jak podaje wykonująca badanie NetTrack firma MillwardBrown, w 2014 roku liczba użytkowników Internetu w Polsce w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o prawie milion (rok wczesniej było ich 18,5 mln). – Podobnie jak w ostatnich latach można zauważyć stopniowy wzrost liczby użytkowników osób powyżej 60 roku życia (w 2014 – 7 proc.) –mówi Kuba Antoszewski, PR manager MillwardBrown.

Największą grupę polskich internautów (39 proc.) stanowią osoby w wieku 25-39 lat. Kolejną – internauci miedzy 40 i 59 rokiem życia (30 proc.). Osoby powyżej 60 r. życia to już 7 proc. wszystkich internautów (rok wcześniej stanowiły 6 proc.). Największą grupę internautów stanowią osoby zamieszkujące wsie (36 proc.), kolejną: mieszkańcy miast zamieszkałych przez 20-99 tys. mieszkańców (21 proc.).

Witrynami odwiedzanymi przez największe grupy w ciągu miesiąca są Google.pl (91,9 proc. wskazań), Youtube.pl: 64,3 proc. i Allegro.pl (61,4 proc.).Poproszeni o wskazanie znanych im witryn z pamięci internauci najczęściej wymieniali Google.pl (59,8 proc. wskazań), Allegro.pl (46,9 proc.) oraz Facebook.pl (46,5 proc.).