Między 2012 a  2017 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego w Polsce wzrośnie 3-krotnie  z 9 Mb/s do 28 Mb/s – wynika z najnowszego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) 2012-2017,  którymi po raz pierwszy objęta została także Polska.

Według prognoz zawartych w badaniu, ruch w sieci IP w okresie od 2012 do 2017 roku wzrośnie w Polsce i Europie Zachodniej dwukrotnie. Przycznyni się do tego m.in. fakt, że coraz więcej urządzeń będzie połączanych do sieci. W Polsce ich liczba do 2017 roku  wzrośnie do 145,5 mln (w 2012 roku było to 95,8 mln). Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie w naszym kraju stanowił w 2017 roku 56 proc całego ruchu w sieci. Dla prównania w 2012 roku było to 41 proc.

Najwiekszą część ruchu w Polsce w 2017 roku będzie przypadać komputery PC , które będą generowały 72 proc. ruchu w sieci IP. Na  urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony przypadnie 16 proc.,telewizory – 10 proc., zaś moduły M2M – 2 proc.

W skali globlanej Cisco prognozuje, że do 2017 roczny,  ruch w sieci IP na świecie osiągnie poziom 1,4 zettabajtów (przy średnim rocznym wzroście w latach 2012 – 2017 na poziomie 23 proc.). Przy czym połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi oraz mobilne) będą wtedy generowały 68 proc. ruchu w sieci. A blisko połowa ruchu  będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC, dotyczy to przede wszystkim tabletów, smartfonów oraz telewizorów.