Poznańscy samorządowcy wybrali ofertę warszawskiej spółki SAD w przetargu na „Zapewnienie stałego dostępu do internetu, utrzymanie sieci, budowę i obsługę platformy edukacyjnej oraz dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem”. Wartość kontraktu opiewa na 11,68 mln zł brutto.

Projekt obejmuje m.in. dostawę 3 tys. zestawów komputerowych wraz z podłączeniem ich do sieci (i zapewnienie stałego dostęp). Ponadto SAD zajmie się budową i utrzymaniem Elektronicznej Platformy Szkoleniowej do e-learningu.

Konkurs miał charakter otwarty. Oferty złożyło w nim łącznie dziewięć podmiotów, w tym giełdowego NTT System, który początkowo był zwycięzcą przetargu (wetdykt się zmienił w wyniku odwołań). Budżet przygotowany przez Miasto Poznań miał wartość 18 mln zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.