Telekomunikacja Polska odrzuca [link=index.php?option=com_content&view=article&id=681%3Apierwsze-problemy-z-porozumieniem-uke-tp&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]zarzuty Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/link], iż nie wywiązuje się właściwie z planowania procesu inwestycyjnego, do jakiego zobowiązuje ją porozumienie z urzędem zawarte w październiku ubiegłego roku. Zamiast planów, co do liczby portów DSLAM, UKE chce widzieć plany, co do liczby nowych i zmodernizowanych par miedzianych.

– Trudno nam jest zgodzić się z zarzutem przesadnej koncentracji na rozbudowie DSLAM. Przygotowując się szybkich działań, w sezonie zimowym wykonujemy działania przygotowawcze opracowując wymaganą dokumentację dla inwestycji ziemnych. Tam, gdzie jest to niezbędne, dostosowujemy odpowiednio pojemność węzłów szerokopasmowych. Są to jednak działania stanowiące niezbędną część rozpoczętego przez TP procesu inwestycyjnego – podała TP w dzisiejszym oświadczeniu.

Zgodnie z warunkami porozumienia UKE otrzymało od TP plan inwestycyjny na bieżący kwartał (26 tys. linii), wyrażony jednak nie liczbą fizycznych linii abonenckich, ale liczbą gotowych portów na DSLAM. Urzędu to nie zadowala, ponieważ warunki porozumienia mówią o liniach abonenckich, a nie pojemności na węzłach sieci. TP argumentuje swoją politykę trudnymi warunkami zimowymi, a także chęcią rozpoznania popytu na terenach wiejskich: operator nie chce budować długich linii abonenckich bez pewności, że na ich końcach będą klienci zainteresowani usługą. UKE dla odmiany obawia się, że takim argumentem TP będzie unikać trudnych inwestycji na terenach słabo zurbanizowanych. Problem z definicją „aktywnej linii” będzie przedmiotem piątkowego spotkania szefowej UKE Anny Streżyńskiej z odpowiedzialnym za realizację porozumienia wiceprezesem Telekomunikacji Polskiej Piotrem Muszyńskim. W przyszły poniedziałek zagadnieniem zajmie się Komitet Sterujący, który nadzoruje realizację porozumienia.

W opublikowanym dzisiaj oświadczeniu TP podała ponadto, że do końca ubiegłego roku „udostępniła” ponad 40 tys. nowych linii (harmonogram przyjęty w ubiegłym roku mówił o 37 tys.) Raport z tego etapu inwestycji TP złoży w UKE pod koniec stycznia br. Urząd nie chce się dzisiaj wypowiadać, czy TP wywiązała się właściwie z zobowiązań za 2009 r. Więcej informacji na temat działań TP w związku z realizacją porozumienia w części inwestycyjnej można znaleźć w [link=images/pliki/TP_zarzuty_UKE_DSLAM_12.01.2009.pdf]oświadczeniu TP[/link].