Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej spółce TBM Telekom. Spółka wygrała procedurę przetargową w listopadzie, ale finalizację procedury uniemożliwiały protesty przegranej firmy. Poza TBM Telekom przetargiem interesowały się: Telekomunikacja Polska, Telefonia Dialog i Netia, ale ostatecznie swoją ofertę zdecydowała się złożyć tylko TP. W ramach kontraktu TBM Telekom podłączy jednostki organizacyjne MRiRW do publicznej sieci telekomunikacyjnej, będzie świadczył usługi ISDN dla łączy 30B+D oraz powszechne usługi telekomunikacyjnej dla użytkowanych przez klienta analogowych numerów abonenckich. Wartość umowy wynosi 1,41 mln zł brutto. Została podpisana na cztery lata. Budżet przygotowany przez resort na ten projekt miał wartość 1,84 mln zł brutto.