[b]Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi[/b] wydzierżawiła od [b]Telekomunikacji Polskiej[/b] i [b]Dialogu[/b] łącza cyfrowe. Łączna wartość kontraktu to 8,1 mln zł brutto. Operatorzy złożyli najlepsze oferty w przetargu (był podzielony na dwie części) na dzierżawę łączy cyfrowych dla jednostek Policji województwa łódzkiego o przepływności 2 Mb/s. Wykonawcy zapewnią również, na własny koszt, dostęp do poszczególnych węzłów łączności policji z wykorzystaniem infrastruktury kablowej oraz telefonicznego centrum obsługi zgłoszeń o awariach, które będzie pracowało w trybie ciągłym.

Wartość zlecenia, które zdobył Dialog to 0,6 mln zł. Kontrakt, który pozyskała Telekomunikacja Polska, jest znacznie większy. Jego wartość to 7,5 mln zł. Narodowy operator, w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, otrzymał też zlecenie od Centrum Informatyki Statystycznej na rozbudowę sieci WAN-GUS na potrzeby spisów, tj. Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego (NSP 2010). Wartość umowy to 1,2 mln zł netto.