Firma Hawe poinformowała, że  zrealizowała transakcję, w wyniku której przejmie kontrolę nad Mediatelem. Spółka liczy, że dzięki temu wzmocni swoją pozycję na telekomunikacyjnym rynku hurtowym, pozyska  infrastrukturę a także rozszerzy ofertę dla operatorów międzynarodowych.

– Dzięki tej transakcji realizujemy kolejne cele ogłoszone w naszej strategii. Mediatel jest uzupełnieniem naszej grupy, wykorzystamy go do poszerzenia wachlarza usług oferowanych dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów. Umożliwi nam świadczenie hurtowej terminacji usług głosowych. Jednocześnie spółka ta może posłużyć nam do realizacji projektu FTTH – mówi prezes Grupy Hawe Krzysztof Witoń.

W ramach transakcji Hawe objęło 21 669 mln nowych akcji Mediatela, za które spółka zapłaciła 1,5 mln zł w gotówce, a pozostałe 9,4 mln zł wniosła poprzez potrącenie przysługującej spółce wobec Mediatel S.A. wierzytelności.

– Skonwertowanie należności Mediatela na akcje oraz jej dokapitalizowanie umożliwi tej spółce odzyskanie w ciągu kilku miesięcy rentowności. Pozyskujemy też infrastrukturę światłowodową w Trójmieście, która dobrze uzupełnia nasze zasoby, a także niezbędną kolokację w Warszawie, która jest największym i najistotniejszym punktem styku sieci w Polsce  – mówi Krzysztof Witoń.

Negocjacje w sprawie przejęcia Mediatela przez Hawe toczyły się od kilku miesięcy.  Na początku lipca spółki poinformowały jednak, że nie udało im się uzgodnić szczegółów umowy inwestycyjnej.  Ostatecznie do akwizycji doszło teraz.