Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) opublikowała ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy 2012 r. dla działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili). Konkurs rozpocznie się w dniu 30 kwietnia  i będzie trwał do 15 czerwca.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2012 wynosi: 13 943 872,50 euro., tj. ponad 58 mln zł po przeliczeniu na polską walutę, przyjmując kurs podany w ogłoszenie WWPE.

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków). Minimalna kwota dofinansowania, to 30 tys. zł.