Francuski regulator rynku telekomunikacyjnego [b]ARCEP[/b] ([i]Autorité de régulation des communications électroniques et des postes[/i]) poinformował o zakończeniu postępowania przeciw I[b]liad[/b], operatorowi sieci [b]Free[/b], w sprawie zapowiedzi słownych przed próbami połączeń na numery typu premium.

Free ze swojego topowego pakietu usług głosowych, w którym użytkownik otrzymywał nielimitowane połączenia z telefonu stacjonarnego, wyłączył połączenia na numery o podwyższonej płatności. Zdaniem ARCEP abonenci nie byli o tym informowania wystarczającym stopniu.

Wprawdzie na monity regulatora Free uruchomił w pewnym momencie zapowiedź słowną, która informowała abonentów o szczególnych zasadach taryfikowania połączeń na numery premium, ale to nie zadowoliło regulatora. Jego zdaniem informacja winna podawać dokładną cenę połączenia na dany typ numeru. Ponadto według ARCEP różnicowanie stawek za połączenia jest niezgodne z zasadą neutralności technologicznej.

Informacja opublikowana przez urząd nie wyjaśnia, jak ostatecznie winna wyglądać nielimitowana oferta Free i w jaki sposób realizowane i rozliczane połączenia na numery premium.