Agencja ratingowa Standard&Poor’s podwyższyła rating korporacyjny z poziomu B+ na BB- dla grupy kapitałowej kontrolującej Polkomtel – podał operator. Poprawie uległ również rating obligacji wyemitowanych przez grupę.

Podwyższenie ratingu dla Metelem Holding Company, do której należy Polkomtel, to efekt korzystnych zmian w strukturze zadłużenia – przedpłaty kredytu uprzywilejowanego w grudniu 2012 r. oraz korzystnego zrefinansowania pozostałej jego części- 7.95 mld złotych w czerwcu 2013 r., jak również korzystnej oceny bieżącej działalności operacyjnej Polkomtelu – wyjaśnia telekom.

„Oceniamy profil ryzyka biznesowego Metelem jako „satysfakcjonujący”, co wynika z silnej pozycji rynkowej spółki zależnej Polkomtel na polskim rynku telefonii komórkowej, w szczególności w segmencie kontraktowym. Dodatkowym czynnikiem jest konsekwentna poprawa rentowności Polkomtelu, wynikająca ze skutecznych inicjatyw obniżających koszty, oraz znacząco wyższy poziom przychodów w przeliczeniu na użytkownika w porównaniu do lokalnych konkurentów. Traktujemy wysoką rentowność Polkomtelu w zestawieniu z wynikami innych operatorów jako główny czynnik mający wpływ na naszą ocenę profilu biznesowego spółki” – podała agencja w raporcie z dnia 31 lipca 2013 r.

Nowo nadany rating posiada perspektywę stabilną, co oznacza, iż agencja nie przewiduje kolejnych zmian w najbliższym okresie.