Po europejskim rynku telekomunikacyjnym znowu zaczęły krążyć informacje o wyprzedawaniu aktywów przez grupę Deutsche Telekom. Według doniesień niemieckiej edycji Financial Times’a DT rozważa możliwość sprzedaży swoich udziałów w brytyjskim Everything Everywhere (połowę udziałów ma France Telecom) oraz holenderskiej sieci T-Mobile. W przyszłym roku zarząd i rada nadzorcza grupy ma dokonać przeglądy sytuacji na obu rynkach i ewentualnie podjąć decyzję o sprzedaży.

Wedle rynkowych domysłów grupa DT, po nieudanej próbie sprzedaży T-Mobile USA, musi szukać innych źródeł finansowania dla redukcji zadłużenia oraz inwestycji (w tym infrastrukturalnych w USA). Udziały w Everything Everywhere mógłby, według analityków, odkupić  partner w tym joint-venture, czyli grupa FT.

Poza współudziałem w brytyjskiej firmie oba koncerny założyły również spółkę zajmującą się wspólnym zaopatrzeniem w sprzęt sieciowy i terminale. W Polsce DT i FT założyły spółkę Networks!, która zajmuje się rozwojem i utrzymaniem uwspólnionej sieci radiowej.