25 lipca Sąd Apelacyjny oddalił w całości odwołanie wrocławskiej spółki Telekomunikacja Internetowa od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) zakazującej operatorowi stosowania postanowienia wzorca umownego zakwestionowanego przez urząd antymonopolowy.

Spór sięga 2012 roku, gdy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pozew przeciwko TI. Prezes UOKiK wniósł wówczas o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy pn. „Ogólne Warunki Dostarczania Usług (LAN) Zwane także Regulaminem”.

Treść tego wzorca brzmi:„Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego lub 1/12 abonamentu rocznego”. Zdaniem UOKIK, zapis ten stanowi niedozwolone postanowienie umowne.