Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji poinformowała o wysłaniu stanowiska do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym wyraża poparcie dla nowelizacji art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, która umożliwi dostęp do kanalizacji teletechnicznej operatorów alternatywnych. W ubiegłym tygodniu Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wysłała do Prezydenta pismo w tej samej sprawie, ale z prośbą o zawetowanie nowelizacji PT.

PIIT w swoim piśmie podnosi, że symetryczny dostęp do infrastruktury teletechnicznej jest rozwiązaniem stosowanym lub planowanym w wielu krajach Europy, i to bez stwierdzania pozycji dominującej na rynku właściwym danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

– Wynika to z faktu, iż powielanie infrastruktury zazwyczaj nie ma ekonomicznego i technicznego uzasadnienia – pisze PIIT w swoim stanowisku. Izba podkreśla, że na mocy decyzji regulacyjnych jedynym przedsiębiorcą zobowiązanym do otwarcia kanalizacji jest Telekomunikacja Polska, chociaż lokalnie, to nie ona dysponuje niezbędną do zapewnienia konkurencji (bez powielania całości zasobów) infrastrukturą. Zdaniem PIIT komercyjne negocjacje o dostęp do tej infrastruktury często kończą się fiaskiem.

Dla odmiany PIKE w swoim piśmie do prezydenta podnosiła m.in. niekonstytucyjność nowelizacji art. 139 PT i konieczność przeprowadzenia analiz rynku przed wprowadzeniem jakichkolwiek obciążeń regulacyjnych.

PIIT reprezentuje interesy największych polskich telekomów, w tym Telekomunikacji Polskiej, PIKE natomiast operatorów sieci kablowych.