Konsorcjum 17 firm zakończyło testy wykorzystania nieużywanych częstotliwości w zakresach telewizyjnych (tzw. white spaces). 10-miesięczny program testowy prowadzony w okolicach angielskiego Cambridge wykazał możliwość użycia ok. 160 megaherców pasma radiowego w częstotliwościach pomiędzy 400 MHz a 800 MHz dla systemów telekomunikacyjnych, bez szkody dla nadawania radiowo-telewizyjnego.

Konsorcjum zastosowało technologię WiFi za pomocą kilku stacji bazowych zlokalizowanych w centrum Cambridge, wyposażonych w parę dookólnych anten dachowych. Według informacji uzyskano zasięg „znacznie przekraczający” typowe osiągnięcia technologii WiFi, ale wartości nie podano. Konsorcjum komunikuje osiągnięte przepływności transmisji danych na poziomie 8 Mb/s.

W efekcie testów konsorcjum będzie rekomendowało brytyjskiemu regulatorowi rynku telekomunikacyjnego, Ofcom, wykorzystanie wolnych zasobów w paśmie TV dla szerokopasmowego, radiowego dostępu. W skład konsorcjum wchodzi m.in. Nokia, BBC, Microsoft, Samsung, BT inn.