Roman Dmowski został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Do jego zadań należeć będzie m.in. nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym.

Nadzorować będzie również prowadzenie spraw związanych z budową i rozwojem centralnego  repozytorium informacji publicznych. Odpowiedzialny będzie też za zapewnienie prowadzenia spraw Centrum Projektów Informatycznych oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Roman Dmowski był wcześniej wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zajmował się tam m.in. bezpieczeństwem i funkcjonowaniem rejestrów państwowych (m.in. PESEL, CEPiK). Wcześniej, w latach 2008-12, był dyrektorem Pionu do spraw Informatyki i Telekomunikacji w Centrum Usług Wspólnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wiceminister jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja.