Na 511 mln zł oszacowane zostały przychody, jakie w przyszłym roku wygeneruje dla budżetu państwa Urząd Komunikacji Elektronicznej. [link=http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=222076]Projekt ustawy budżetowej na 2011 r. trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.[/link]

Planowane na przyszły rok przychody, pochodzące z sektora, za który odpowiada UKE, będą niższe od tegorocznych o 59 mln zł (10 proc.), ale wyższe o 30 mln zł (6 proc.) od przychodów w 2009 r. Na te przychody składają się przede wszystkim opłaty za przydział i użytkowanie częstotliwości radiowych (głównie częstotliwości 2,1 GHz dla systemu UMTS) oraz za użytkowanie zasobów numeracyjnych. W tym roku UKE nie rozstrzygnął przetargu na częstotliwości 2,6 GHz do sieci LTE, które miały przynieść znaczące wpływy (ta pozycja nie była zresztą uwzględniona w planie budżetowym i stanowiłaby nadzwyczajny przychód).

Budżet Urzędu na przyszły rok natomiast został zaplanowany na 86 mln zł, czyli 2 mln więcej, niż w bieżącym roku. Dodatkowo 6 mln zł zostanie przeznaczone na koszty Ministerstwa Infrastruktury związane z czynnościami dotyczącymi rynku telekomunikacyjnego.

W celach dla UKE i ministerstwa na przyszły rok, zapisanych w ustawie budżetowej, pojawiło się m.in. stworzenie warunków, dzięki którym nasycenie gospodarstw domowych w Polsce szerokopasmowymi łączami internetowymi sięgnęło 65 proc., a nasycenie łączami na 100 Polaków 15,2 proc.