Telekomunikacja Polska popiera nowelizację art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, które dało Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej nowe narzędzia zapewnienia dostępu do infrastruktury pasywnej wszystkich telekomów Polsce.

– Dotychczas nie mieliśmy efektywnego narzędzia, aby starać się o dostęp do infrastruktury innych operatorów. W wielu przypadkach stawiało nas to w niekorzystnej sytuacji utrudniającej proces inwestycyjny bądź wpływający na wzrost jego kosztów. Operatorzy mieli dużą swobodę w odmowie dostępu do własnej sieci – odpowiedzieli przedstawiciele TP na nasze pytanie, czy dostrzegają problem z komercyjnym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej. Sama TP natomiast podlega regulowanemu dostępowi do własnej infrastruktury na podstawie umowy ramowej.

TP nie kryje, że zamierza korzystać z nowych możliwości dostępu tam, gdzie nie ma własnej kanalizacji teletechnicznej, i gdzie dostęp do infrastruktury innych operatorów był do tej pory utrudniony bądź niemożliwy.

– Istotne jest przede wszystkim, że takie zapisy w ogóle zostały wprowadzone do Prawa telekomunikacyjnego. To będzie działało prewencyjne i zapobiegało przypadkom ograniczania dostępu do abonentów przez operatorów dotychczas nieregulowanych. Ponieważ przepis pozostawia pewne pole do interpretacji, dużo zależeć będzie od przygotowywanego w tej sprawie stanowiska UKE oraz egzekucji obowiązków – komentuje TP sprawę wdrożenia nowego zapisu w życie.

W kwietniu ma się pojawić oficjalne stanowisko UKE na temat praktycznego stosowania nowego zapisu.