Francuski operator narodowy formalnie zmienił nazwę na Orange. Zmieniony został także symbol spółki (ORA) w systemie informatyczno-transakcyjnym paryskiej giełdy. Grupa rozpoczęła kampanię informacyjną o zmianie i nowej identyfikacji.

Grupa France Telecom przejęła markę Orange w 2000 r. i rok później uczyniła z niej główny brand dla wszystkich swoich usług mobilnych. Od 2006 r. grupa używa marki Orange również dla usług dostępowych oraz internetowych (w miejsce Wanadoo), a od zeszłego roku także dla usług telefonii stacjonarnej.

Na począku bieżącego, walne zgromadzenie akcjonariuszy France Telecom zadecydował o ostatecznym ujednoliceniu nomenklatury nazewniczej.

Podobną drogę zmian przeszła grupa i nazwa Telekomunikacji Polskiej, która dzisiaj stanowi już tylko określenie podmiotu prawnego i nie jest stosowana do żadnej z grup usług operatora. W tym roku TP planuje połączenie z PTK Centertel, co może być związane ze zmianą nazwy spółki. W oficjalniej komunikacji korporacyjnej grupa używa dzisiaj, nieco sztucznego, określenia Orange Polska.