Pod adresem: ruszył serwis internetowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ma już swój serwis internetowy. Ruszył on pod adresem: http://mac.gov.pl. Będzie on systematycznie rozbudowywany.

Na stronie znajdziemy deklarację, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce pracować metodą projektową, tzn. chce jasno definiować cele i zadania, datę początku i zakończenia przedsięwzięcia. A potem, by to było poddawane publicznej kontroli.

W portalu wymienione są zadania, jakim ma się zajmować resort oraz podane są zakresy zadań poszczególnych wiceministrów. Włodzimierz Karpiński zajmuje się administracją oraz sprawami mniejszości i wyznań, Magdalena Gaj – sprawami telekomunikacji i poczty, podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk – sprawami e-administracji, a Igor Ostrowski – społeczeństwem cyfrowym.

Jednym z działań, jakie prowadzi ministerstwo jest projekt „Stajnia Augiasza”, czyli raport otwarcia. Jak wyjaśnia jego sens cytowany w serwisie Michał Boni: projekty informatyczne są teraz kontrolowane przez NIK, ale i przez CBA. Prokuratura też je bada. Choć to projekty podpisywane kilka lat temu, to te kontrole rzutują na bieżącą pracę. Musimy dać sobie z tym radę, musimy zrobić wszystko, by użytkownicy na tym nie stracili. Pewne spóźnienia są nieuniknione, gdzie niegdzie trzeba będzie robić „nakładki”. Ale w połowie lutego będziemy wiedzieli, na czym stoimy, i będzie można zaproponować nowy kalendarz działań.