Ben Verwaayen przestanie kierować firmą Alcatel-Lucent. Powodem są niezadowalające wyniki finansowe, które  firma  notuje w ostatnim okresie.

W 2012 roku francusko-amerykański dostawca sprzętu telekomunikacyjnego zanotował stratę netto w wysokości 1,37 mld euro. Przychody firmy w 2012 roku spadły natomiast o 5,7 proc. do 14,45 mld euro. Jednym z powodów tego była malejąca sprzedaż w Europie i Chinach.

Verwaayen pozostanie na swym stanowisku dopóki firma nie znajdzie jego następcy. Poszukiwania zaczęły się już kilka miesięcy temu i są prowadzona zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Ben Verwaayen zaczął kierować Alcatel-Lucent w 2008 roku i postawił sobie za cel znaczne umocnienie pozycji firmy w ciągu trzech lat, a ta zmagała się z naporem chińskich firmy ZTE i Huawei. To się jednak nie udało, a rada nadzorcza koncernu była coraz bardziej sfrustrowana powolnymi i niewielkimi efektami działań Verwaayena.