Wysoki urząd ds. rozpowszechniania utworów i ochrony praw w Internecie (Haute autorité pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur Internet – HADOPI) powołany we Francji do walki z internetowym piractwem pochwailił się pierwszym sukcesem. Francuski sąd skazał po raz pierwszy internautę na 15 dni pozbawienia dostępu do internetu za nielegalne ściąganie z sieci.

Internauta ma 10 dni na złożenie apelacji. Jeśli decyzja zostanie podtrzymana, dostawca internetu będzie musiał odciąć swemu abonentowi usługę na dwa tygodnie.

To pierwsza kara tego typu od czasu przyjęcia we Francji w  2009 r. przepisów dotyczących nielegalnego ściągania utworów z internetu,tzw.”prawa HADOPI”.

Jednak to pierwsze zawieszenie dostępu do internetu może być też ostatnim. Raport złozony prezydentowi w tej sprawie proponuje rezygnację z odcinania dostępu do internetu na rzecz systemu grzywien.