Vodafone i Orange ogłosiły wspólny plan inwestycyjny, zgodnie z którym za około 1 mld euro wybudują infrastrukturę światłowodową w Hiszpanii. Ma ona dotrzeć do 6 mln gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w 50 największych miastach iberyjskiego kraju do września 2017 r.

Zgodnie z porozumieniem, każdy z operatorów wybuduje własną infrastrukturę horyzontalną, ale tak, aby wybrane przez nich lokalizacje uzupełniały się. Światłowód, choć wybudowany przez każdą z firm we własnym zakresie, będzie miał tę samą specyfikację techniczną tak, aby tworzył jedną sieć. Partnerzy będą mieć wzajemny dostęp do tak powstałej infrastruktury. Podobnie będzie z siecią wewnątrz budynków.

Orange i Vodafone będą też wspólnie występować do podmiotów trzecich z wnioskami o udostępnienie zasobów, a ich porozumienie jest otwarte dla kolejnych operatorów. Aby zrealizować zapisy porozumienia, telekomy (pełnią rolę alternatywnych w Hiszpanii) będą potrzebowały dostępu do kanalizacji teletechnicznej tamtejszego operatora zasiedziałego – Telefoniki.

W Polsce Telekomunikacja Polska przymierzała się do wspólnych inwestycji  z Netią. Jak do tej pory pomysł nie został zrealizowany.