Krajowa Izba Gospodardcza Elektroniki i Telekomunikacji opublikowała dzisiaj swoje stanowisko w procesie konsultacyjnym rozporządzenia o wysokości opłaty telekomunikacyjnej w 2013 r. Wedle projektu przedstawionego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji kolejny rok ma ona zostać ustalona na maksymalnie dopuszczalnym poziomie 0,05 proc. przychodu operatora zobowiązanego do jej wnoszenie (roczne przychody minimum 4 mln zł).

KIGEiT zwraca uwagę, że sytuacja branży telekomunikacyjnej nie jest najlepsza, a opłata pozostaje na niezmienionym poziomie. Tymczasem podczas jednego z wyższych skoków wartości rynku w 2008 r. ustalona była na niższym poziomie 0,0329 proc.

KIGEiT przypomina, że sytuacja rynkowa i makroekonomiczna zmusza operatorów do oszczędności, i że ta praktyka powinna tak samo dotyczyć ministerstwa właściwego ds. łączności, oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działanie których jest po części pokrywane opłatą telekomunikacyjną.

Wedle uzasadnienia projektu MAiC w 2011 r. wydatki na działanie tych instytucji w zakresie rynku telekomunikacyjnego wyniosło 46-47 mln zł. Opłatę telekomunikacyjną zobowiąznych było wnieść 150 operatorów. Najwyższą kwotę 3,9 mln zł wniosła Telekomunikacja Polska S.A.. Cała grupa TP, licząc z PTK Centertel, prawie 8 mln zł. Najniższe obciążenie zaś wynosi ok. 2 tys. zł.

KIGEiT postuluje o ustawowe zmniejszenie maksymalnego progu opłaty telekomunikacyjnej do 0,025 proc. wartości przychodów operatorów zobowiazanych.