Nadający m.in. w ramach naziemnej telewizji cyfrowej kanał ATM Rozrywka TV (testowo nadaje od końca lutego 2012 r., oficjalnie – od sierpnia 2012 r.) miał w 2013 roku 17,79 mln zł przychodów przy 6,16 mln zł analogicznych wpływów rok wcześniej – podała ATM Grupa w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. 17,79 mln zł to 14,7 proc. przychodów całej producenckiej grupy. Z działalności nadawczej ATM Grupa wykazała w 2013 roku 2,04 mln zł zysku operacyjnego (przy 2,87 mln zł straty rok wcześniej), 3,76 mln zł EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją – red.) przy – 1,49 mln zł w 2012 roku, oraz zysk netto na poziomie 1,5 mln zł ( rok wcześniej było to 2,37 mln zł straty).

Jak podał producent, w 2013 r. średni wynik oglądalności telewizji ATM Rozrywka TV w komercyjnej grupie widzów (w wieku 16-49 lat) wyniósł 0,82 proc., natomiast w grupie wszystkich widzów (powyżej 4 r. życia): 0,77 proc. Dla samej tylko naziemnej telewizji cyfrowej wyniki kształtowały się następująco: 2,63 proc. w grupie wiekowej 16-49 lat i 2,17 proc. w grupie widzów pow. 4 r. życia. – ATM Rozrywka TV odnotowuje coraz lepsze wyniki oglądalności, co bezpośrednio przekłada się na wyższe przychody ze sprzedaży. Grupa oczekuje, że działalność telewizyjna będzie coraz istotniejszym obszarem prowadzonego biznesu – podano.


Skonsolidowane przychody producenckiej  GK ATM Grupa  (w portfolio ma m.in. „Świat według Kiepskich”, ”Pierwsza miłość”, „Ekipa” „Pitbull”) w 2013 roku wynosiły 121,3 mln zł – o 10,3 proc. więcej niż przed rokiem. – W analizowanym okresie widoczna jest zmiana udziałów poszczególnych segmentów w przychodach ogółem, co związane jest z rosnącą dywersyfikacją usług oferowanych przez grupę, stąd zmniejszenie udziałów produkcji telewizyjnej na rzecz pozostałych segmentów, zwłaszcza nadawania – podała ATM Grupa w sprawozdaniu za 2013 r. Udział produkcji telewizyjnej w przychodach spadł  z prawie 73 proc. do 61 proc., podczas gdy udział wpływów z nadawania telewizyjnego zwiększył się z 5,6 proc. w 2012 r. do 14,7 proc. w 2013 r.