Zarząd ATM będzie rekomendował przeznaczenie zysku za 2011 r., który na poziomie jednostkowym wyniósł 15,9 mln zł (wobec 8,5 mln zł rok wcześniej), na kapitał rezerwowy. Tym samym teleinformatyczna spółka odstąpiła od polityki dywidendowej przyjętej jeszcze w 2006 r., zgodnie z którą wysokość dywidendy w spółce ma być porównywalna z zyskami, jakie można osiągnąć z lokat bankowych.

Giełdowa firma tłumaczy decyzję o odstąpieniu od polityki dywidendowej planowanym podziałem spółki na ATM (telekomunikacyjny) i ATM SI (usługi integracyjne) oraz potrzebami inwestycyjnymi.

ATM planuje spore nakłady związane przede wszystkim z rozbudową centrów przetwarzania danych. Firma ma obecnie trzy obiekty tego typu, w tym dwa w Warszawie i jedno w Katowicach.