[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] opublikował [link=http://www.uke.gov.pl/_gAllery/megaustawa/zadania_megaustawa.html]elektroniczne narzędzie[/link] obrazujący proces realizacji inwestycji telekomunikacyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego, jakie wprowadzone zostały zapisami ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych zwanej popularnie megaustawą. UKE przygotował to narzędzie z myślą o podmiotach, które do tej pory nie kontaktowały się z urzędem i nie mają wielkiego doświadczenia w dziedzinie telekomunikacji.

Narzędzie w postaci diagramu obrazuje czynności podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji telekomunikacyjnych w świetle ustawy ze specjalnym uwzględnieniem roli UKE w procedurach. Urząd zapowiada stopniową rozbudowę zawartości „megapająka”.