PIIT: strategia 5G dla Polski powinna mieć charakter rządowy

Publikacja: 12.02.2018 13:19

W niedzielę 11 lutego minął termin na przesyłanie stanowisk w konsultacjach „Strategii 5G dla Polski” opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji na początku roku. Z naszych informacji wynika, że w konsultacjach wzięło udział około 30 podmiotów.

Swoje stanowisko zgłoszone w konsultacjach przedstawiła dziś Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, zrzeszającej m.in. największe sieci komórkowe w kraju. Chwali dokument co do kierunku, ale zgłosiła wiele uwag. Postuluje po pierwsze, aby „Strategia 5G dla Polski” nie była dokumentem resortu, ale całego rządu.

Biorąc pod uwagę, że tydzień po publikacji dokumentu odwołana została ze stanowiska szefowa MC – Anna Streżyńska – trudno jednak w tej chwili stwierdzić, czy jest to oczekiwane realne.

PIIT uważa, że aby sieci 5G powstały państwo powinno nadać najwyższą rangę kwestii harmonizacji norm krajowych i europejskich dla emisji pola elektromagnetycznego (PEM).

Izba proponuje też, aby zapisać w strategii możliwość wyboru innego miasta niż Łódź, rekomendowana przez MC, na pilotaż 5G w Polsce. Jak tłumaczy PIIT, nie jest jednak jasne, jakie faktyczne skutki z tego wyboru wynikają. Według Izby, należałoby wskazać co rząd i władze samorządowe Łodzi miałyby zrobić, aby skłonić podmioty komercyjne do zbudowania w tym mieście sieci nowej generacji.

Zdaniem PIIT nie jest jasne, dlaczego telekomy miałyby wybrać konkurencję w Łodzi, zamiast „podczas gdy pozostałe miasta otwierałyby pole do działania bez konkurencji” i dopomina się zachęt (na przykład, czy miasto zamierza zorganizować przetargi związane z siecią i usługami 5G). „Wydaje się, że warto też rozważyć zaproponowanie alternatywnej lokalizacji dla pilotażowego wdrożenia sieci i usług 5G (na wypadek pojawienia się niekorzystnych uwarunkowań dla lokalizacji podstawowej)” – uważa PIIT.

Dla właściwego rozwoju usług telekomunikacyjnych ważne jest także zapewnienie jasnych i przyjaznych przepisów – przede wszystkim budowlanych i środowiskowych, służących trwałości decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym w sieci szerokopasmowe (stacjonarne i mobilne)”.

PIIT dużą wagę przywiązuje do spraw częstotliwości radiowych potrzebnych do budowy sieci 5G. W stanowisku izby znajdujemy postulaty przyspieszenia terminu prac nad refarmingiem i udostępnieniem zasobów z zakresu 3,4-3,8 GHz, a także uwagę dotyczącą sposobu rozdysponowania częstotliwości.

Izba postuluje, aby państwo zrezygnowało z kryterium cenowego przy ocenie ofert operatorów, w zamian za inwestycje.

„Biorąc pod uwagę ogromne koszty wdrożenia rozwiązań sieci 5G, a także fakt, że korzyści z wdrożenia występują nie tylko po stronie inwestorów, ale także całej gospodarki narodowej, w tym administracji i obywateli – postulujemy wprowadzenie jako zadania wypracowanie takiego mechanizmu dystrybucji częstotliwości, w którym czynniki konkurencji czysto cenowej zostaną zminimalizowane, w zamian za konkretne i określone zobowiązania inwestycyjne” – napisał PIIT.

MC proponowało, aby minimalna szerokość bloku w paśmie 3,4-3,8 GHz wyniosła 10 MHz. PIIT uważa, że to za mało i ostrzega przed fragmentaryzacją. „Należy zauważyć, że podstawowy zasób w tym zakresie częstotliwości obejmuje 400 MHz, a więc należałoby założyć co najmniej 50 MHz jako minimalny blok przydzielany operatorowi” – postuluje.

W niedzielę 11 lutego minął termin na przesyłanie stanowisk w konsultacjach „Strategii 5G dla Polski” opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji na początku roku. Z naszych informacji wynika, że w konsultacjach wzięło udział około 30 podmiotów.

Swoje stanowisko zgłoszone w konsultacjach przedstawiła dziś Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, zrzeszającej m.in. największe sieci komórkowe w kraju. Chwali dokument co do kierunku, ale zgłosiła wiele uwag. Postuluje po pierwsze, aby „Strategia 5G dla Polski” nie była dokumentem resortu, ale całego rządu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży