Prezes UKE ukarała PTS

Publikacja: 16.07.2014 16:33

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na PTS (d. Telekomunikacja Dzień Dobry) karę blisko 0,5 mln (497,12 tys. zł) za niezgodne z prawem działania wobec abonentów oraz za udzielenie prezesowi UKE nieprawdziwych informacji – podał urząd.

UKE podsumowało, że w latach 2013 – 2014 otrzymało 1500 skarg abonentów na PTS. Klienci skarżyli się na nieuczciwe praktyki zawierania przez PTS umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nieuprawnione przeniesienie numeru wbrew woli abonenta, nieuzasadnione naliczania przez PTS opłat wyrównawczych pomimo braku faktycznego rozpoczęcia świadczenia przez PTS usług telekomunikacyjnych.

Podczas rozpatrywania postępowań mediacyjnych i interwencyjnych prezes UKE ustalił, iż PTS naruszyła szereg przepisów Prawa telekomunikacyjnego i w dniu 21 stycznia 2014  r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na PTS kary pieniężnej.

Prezes UKE stwierdził naruszenie przez PTS:
* obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych;

* nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych,

* uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług, a także naruszenie obowiązku udzielenia prezesowi UKE informacji.

Prezes UKE ustalił, że PTS naruszyła przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez:

–  odsyłanie w treści stosowanych wzorców umownych do postanowień regulaminu świadczenia usług, które to postanowienia obowiązkowo powinny być uregulowane w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

– niezamieszczenie w treści stosowanych wzorców umownych elementów, które obligatoryjnie powinny zostać zamieszczone w treści umowy (tj. warunków rozwiązania umowy) bądź ich niepełne określanie (tj. trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunków jej przedłużenia), a także naruszenie wymogu dotyczącego stosowania jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy postanowień umowy (mała czcionka tekstu umowy, brak wyraźnego oznaczenia nazwy przedsiębiorcy);

– wprowadzenie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastrzeżenia i poprzez pobieranie od abonentów opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązania, zawartej na czas określony umowy, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez PTS (tj. naliczanie opłaty wyrównawczej za rozwiązanie przez abonenta umowy przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług przez PTS na rzecz abonenta;

– ograniczenie abonentom prawa do wyboru dostawcy usług poprzez zobowiązanie ich, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do korzystania z numeru prefiks, udostępnionego przez PTS;

– zawieranie po dniu 21 stycznia 2013 r. umów z konsumentami na czas określony dłuższy niż 24 miesiące i nie wypełnienie obowiązków informacyjnych, w stosunku do tych abonentów, którzy zawarli umowy z PTS przed dniem 21 stycznia 2013 r. (zawieranie z konsumentami umów dłuższych niż 24-miesięczne, nie spełnienie obowiązku wprowadzenia zmian do wzorca umowy w związku ze zmianami przepisów ustawy oraz nie spełnienie obowiązku poinformowania abonentów o wprowadzanych zmianach do umowy);

– udzielenie przez PTS, w odpowiedzi na wezwanie Prezesa UKE, nieprawdziwych informacji.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na PTS (d. Telekomunikacja Dzień Dobry) karę blisko 0,5 mln (497,12 tys. zł) za niezgodne z prawem działania wobec abonentów oraz za udzielenie prezesowi UKE nieprawdziwych informacji – podał urząd.

UKE podsumowało, że w latach 2013 – 2014 otrzymało 1500 skarg abonentów na PTS. Klienci skarżyli się na nieuczciwe praktyki zawierania przez PTS umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nieuprawnione przeniesienie numeru wbrew woli abonenta, nieuzasadnione naliczania przez PTS opłat wyrównawczych pomimo braku faktycznego rozpoczęcia świadczenia przez PTS usług telekomunikacyjnych.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości