Urząd Komunikacji Elektronicznej przesłał do Ministerstwa Infrastruktury szkic projektu rozporządzenia do Art.63 Prawa telekomunkacyjnego, które określi zasady na jakich operatorzy usług telekomunikacyjnych [link=index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Aoperatorzy-bd-musieli-mierzy-jakoc-usug&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]będą musieli gromadzić i prezentować dane o jakości świadczonych przez siebie usług[/link]. Ministerstwo nie potrafi jeszcze określić, kiedy rozporządzenie może wejść w życie.

– Już na wstępnych prac można powiedzieć, że przysłane przez UKE propozycje zawierają szereg rozwiązań, które wymagają dodatkowej analizy. Dopiero po ich zakończeniu dokument zyska status projektu dokumentu rządowego (zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów) i zostanie skierowany do konsultacji środowiskowych i uzgodnień międzyresortowych. Do tego momentu ma charakter dokumentu wewnętrznego. Termin przyjęcia projektowanych rozwiązań zależeć zatem będzie od ilości i wagi skierowanych do Ministerstwa w trakcie uzgodnień uwag – informuje Agnieszka Zaborowska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie.