Miasto Bydgoszcz wybrało ofertę Polkomtela w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej. Umowa obejmuje też dostawę telefonów komórkowych, modemów oraz innych urządzeń mobilnych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. Z urządzeń korzystać będą pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych. Wartość umowy, która ma obowiązywać do 29 grudnia 2016 r., wynosi 3,77 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 8,16 mln zł brutto.

Bydgoski samorząd przewiduje, że w ramach kontraktu zamówi minimum 2 tys. aktywacji. Maksymalna ich liczba może wynieść 4 tys.. Zlecenie obejmuje też dostawę do 3,5 tys. aparatów (tzw. orientacyjna liczba urządzeń) z trzech kategorii oraz 215 modemów do bezprzewodowej transmisji danych. Do obowiązków wykonawcy będzie też należało przeniesienie numerów od dotychczasowych operatorów.

W przetargu, który miał charakter otwarty, startowały trzy podmioty. Oferta Centertela została jednak odrzucona, a T-Mobile Polska zdobył mniej punktów niż Polkomtel.