Wyniki Multimedia Polska w I poł. 2015 r.: 31,5 mln zł za przejęcie 29 tys. gospodarstw

Publikacja: 27.08.2015 08:04

350,4 mln zł, niewiele mniej niż rok wcześniej, wyniosły przychody jednej z trzech sieci telewizji kablowych w kraju w pierwszym półroczu 2015 r. – Multimedia Polska. Rok temu zanotowała o milion więcej wpływów.  To efekt obniżonych nieznacznie wpływów z opłat za usługi telewizyjne, ale przede wszystkim (spadek o 2 mln zł) za telefonię.

„Zgodnie z przewidywaniami wpływ niedawnych niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym – tj. cyfryzacji naziemnej telewizji cyfrowej w 2013 r. – na nasz biznes nie jest już tak mocno odczuwalny, jak w minionych kwartałach, ale jego jednorazowy negatywny efekt pozostaje trwały” – podała kablówka.

Spadły także przychody operatora z dzierżawy łączy (o około 2 mln do 7,5 mln zł), ale uzupełniły je nowe dla grupy wpływy ze sprzedaży abonamentu za energię. Są na razie niewielkie, ale mogą mieć w przyszłości potencjał wzrostowy. W półroczu zamknęły się sumą 2,5 mln zł. Strata EBITDA segmentu wyniosła zaś 2,7 mln zł.

Przychody z usługi dostępu do Internetu nadal rosną i wyniosły w półroczu br. około 111  mln zł. Są też najbardziej rentowne. Skorygowana EBITDA tej części biznesu Multimediów wynosiła 75,6 mln zł. Operator wskazuje jednak, że za sprawą konkurencji ze strony operatorów mobilnych (LTE) ARPU od klienta Internetu obniżyło się.

Zysk operacyjny i netto wypracowane w ciągu sześciu miesięcy br. przez grupę, podobnie jak przychody były nieznacznie niższe niż rok temu. Zysk operacyjny zamknął się kwotą 64,9 mln zł (wobec 66,7 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 23,9 mln zł (rok temu 24,9 mln zł).

EBITDA, wynik, o który mocno walczą operatorzy telekomunikacyjni, wyniosła w omawianym okresie 160,7 mln zł i była także nieco wyższa niż rok temu  (164 mln zł).

Skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA zamknęła się kwotą 166,1 mln zł, wobec 177,3 mln zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu prezes Andrzej Rogowski podaje, że zarząd (jest jednoosobowy) podjął decyzję o zmianie sposobu prezentacji kosztów pozyskania klienta. W efekcie tej decyzji także historyczne pozycje niektórych kosztów zostały przekształcone (są z reguły nieco niższe niż wcześniej).

Jak wynika ze sprawozdania spółki, w czerwcu kupiła ona kolejną firmę. Tym razem jest to AS-SAT z Gdyni. Multimedia nie podały, ile zapłaciły za tę firmę. W sumie w pierwszym półroczu na zakup BB Investment, AC Systemy Komputerowe, AS-SAT oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ant –Sat – Gor wydały 31,5 mln zł. Poinformowały również, że w ten sposób zakupiły sieci o zasięgu 29 tys. gospodarstw domowych z 18 tys. aktywnych RGU.

Grupa (w sposób analogiczny do Cyfrowego Polsatu) odchodzi od raportowania szczegółowych statystyk operacyjnych związanych z dotychczasowymi segmentami. Zmiana dotyczy głównie statystyk RGU oraz ARPU. Od początku roku Multimedia dzielą RGU na RGU telekomunikacyjne oraz pozostałe RGU, gdzie pozostałe RGU obejmują nowe usługi spoza głównego pakietu usług telekomunikacyjnych świadczonych dotychczas (tj. RGU energii, monitoringu mieszkań, ubezpieczeń itd.). W konsekwencji grupa abonentów określana jako „multi PLAY” oznacza teraz grupę abonentów posiadających trzy lub więcej usług, a nie tylko trzy usługi (triple play), jak dotychczas. Jak podaje zarząd, w związku z tym, że dynamika rynku telekomunikacyjnego wskazuje na silne trendy polegające na łączeniu wielu usług, w tym nie tylko telekomunikacyjnych, Multimedia koncentrują się obecnie na wskaźniku ARPU na klienta, a nie jak dotychczas na ARPU na poszczególne RGU.

W końcu czerwca grupa świadczyła klientom w sumie 1,639 mln usług (RGU), z czego 1,618 stanowiły usługi telekomunikacyjne (w tym 793,6 tys. telewizji, 536 tys. szerokopasmowego dostępu do Internetu i 288,6 tys. telefonii), oraz 20,85 tys. pozostałych RGU. Oznacza to, że w kwartale pozyskała 5 tys. RGU telewizji, 7 tys. RGU Internetu, a utraciła 2 tys. RGU telefonii.

Półrocze kablówka zakończyła z 821,8 tys. abonentów, z których 309,1 tys. korzystało z dwóch usług, a 131,5 tys. z trzech lub więcej.

Średni miesięczny przychód na klienta  w I półroczu 2015 r. wyniósł 66,21 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r.  66,18 zł.  Wskaźnik utraty klientów  utrzymywał się i wyniósł 5,9 proc. (0,98 proc. średniomiesięcznie) za I półrocze 2015 r. oraz 5,8 proc. (0,97 proc. średniomiesięcznie) za I półrocze 2014 r.

Wskaźnik ilości usług (RGU) na jednego klienta wzrósł z poziomu 1,90 na koniec I półrocza 2014 r. do poziomu 1,99 na koniec I półrocza 2015 r.

Zasięg sieci dla poszczególnych usług Multimediów za sprawą przejęć i inwestycji własnych – przede wszystkim w technologii PON –  stopniowo rośnie. Największy zasięg ma sieć dostępu do Internetu (ponad 1,52 mln gospodarstw domowych na koniec czerwca).

350,4 mln zł, niewiele mniej niż rok wcześniej, wyniosły przychody jednej z trzech sieci telewizji kablowych w kraju w pierwszym półroczu 2015 r. – Multimedia Polska. Rok temu zanotowała o milion więcej wpływów.  To efekt obniżonych nieznacznie wpływów z opłat za usługi telewizyjne, ale przede wszystkim (spadek o 2 mln zł) za telefonię.

„Zgodnie z przewidywaniami wpływ niedawnych niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym – tj. cyfryzacji naziemnej telewizji cyfrowej w 2013 r. – na nasz biznes nie jest już tak mocno odczuwalny, jak w minionych kwartałach, ale jego jednorazowy negatywny efekt pozostaje trwały” – podała kablówka.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów