Telefonia Dialog uruchomiła usługę limitowanego dostępu do serwisów internetowych dla użytkowników IPTV w swojej sieci. Za kwotę niespełna 5 zł miesięcznie operator oferuje dostęp do ok. 70 serwisów internetowych (w wersji mobilnej), głównie informacyjno-rozrywkowych, a ponadto serwisów webmail oraz bankowych. Operator nie chce zdradzić na jakiej zasadzie dobiera partnerów tej usługi i jakie łączą go z nimi relacje biznesowe.

Usługa oparta jest na mechanizmie jednej ze standardowych przeglądarek WWW (Dialog nie mówi której), zaimplementowanej w dekoderach IPTV, ale ograniczonej do wybranych serwisów. Dostęp do niej zapewniono za pośrednictwem menu obsługi cyfrowej TV Dialogu. Usługa nie wymaga abonowania dostępu do internetu. Obsługują ją wszystkie eksploatowane przez Dialog dekodery.

Dialog sfinansował tę usługę z wykorzystaniem środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.4

Informacja prasowa Telefonii Dialog na temat usługi Internet TV