Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o zakończeniu postępowania w sprawie praktyk sieci kablowej Vectra ograniczającej prawa konsumenta. UOKiK stwierdził, że operator nie dopełnił wymaganego prawem telekomunikacyjnym obowiązku poinformowania abonentów o planowanej zmianie regulaminu usług oraz wynikającym stąd prawie do zerwania kontraktów terminowych.

Wedle ustaleń UOKiK operator poinformował o zmianie regulaminu po fakcie. Za te praktyki UOKiK postanowił nałożyć nań karę w wysokości 486 tys. zł. Wyrok ten nie jest prawomocny.

W ubiegłym roku Vectra została ukarana przez ten sam urząd kwotą przeszło 1 mln zł.