W pierwszym półroczu 2009 r. operator lepiej niż w ubiegłym roku wypełniał obowiązek świadczenia usługi powszechnej – oświadczył na swoich stronach internetowych Urząd Komunikacji Elektronicznej. Urząd chwali poprawę jakości większości usług, ale zwraca też uwagę, że operator wciąż nie osiągnął zakładanego czasu oczekiwania na przyłączenie do sieci i naprawę uszkodzenia. Pałny tekst analizy UKE jest dostępny tutaj.