ARCEP, regulator francuskiego rynku telekomunikacyjnego, potwierdził otrzymanie ofert od wszystkich czterech operatorów komórkowych działających na francuskim rynku w przetargu na częstotliwości radiowe 2600 MHz. Termin upłynął wczoraj. Do tego czasu oferty złożyło: France Telecom, SFR, Bouygues Telecom i Free Mobile (wchodzi na rynek z własną siecią 3G w październiku). Nie zgłosił się żaden inny podmiot.

15 grudnia natomiast upływa termin składania ofert na wolne zasoby radiowe w częstotliwości 800 MHz.

ARCEP wystawi na licytację w obu pasmach po cztery dupleksowe bloki radiowe o szerokości 5-10 MHz. Jeden oferent nie będzie mógł wylicytować więcej, niż połowę zasobów w danym paśmie, czyli 15 MHz w zakresie 800 MHz i 30MHz w zakresie 2600 MHz. W wyższym zakresie równe kanały radiowe może otrzymać czterech operatorów, jeżeli uiszczą opłatę minimalną.

Francuski rząd spodziewa się uzyskać 2,5 mld euro z tej aukcji.