Narodowy operator będzie świadczył usługi przesyłu danych dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Centralny Zarząd Służby Więziennej, w ramach procedury przyspieszonej ograniczonej, wybrał ofertę Telekomunikacji Polskiej na świadczenie usług przesyłu danych poprzez sieć WAN. O zamówienie zabiegały trzy podmioty. Oferta narodowego operatora miała wartość 32,9 mln zł netto. Najdroższa oferta opiewała na 78,77 mln zł netto. Kontrakt obowiązywał będzie cztery lata.

Telekomunikacja Polska zdobyła jeszcze jedno, mniejsze zlecenie u tego klienta. Centralny Zarząd Służby Więziennej zlecił spółce (z pominięciem procedury przetargowej) usługi transmisji danych poprzez bezpieczną sieć WAN dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Wartość kontraktu ustalono na 4 mln zł netto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 3,76 mln zł netto.